Strategia de dezvoltare

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI NUFARU JUDEȚUL TULCEA 2021-2027

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI NUFARU JUDEȚUL TULCEA 2014-2020

Direcţii Strategice

       

 1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
 2. Dezvoltarea agriculturii si sectorului zootehnic
 3. Modernizarea serviciilor publice si  infiintarea serviciilor necesare
 4. Revitalizarea activitatilor culturale si sportive
 5. Crearea unui cadru favorabil investitorilor
 6. Elaborarea si implementarea strategiei de promovare a  comunei Nufăru
 7. Dezvoltarea capacitatii administrative si întărirea mecanismului de atragere de fonduri
 8. Implicarea cetăţenilor in viata comunitătii si cultivarea spiritului civic

Proiectele realizate de primarul Danila Ion în doi ani de mandat

Proiecte finalizate:

 • Dig de 0,6 km pe bratul Sfantul Gheorghe, intre satul Nufaru si satul Victoria
 • Reabilitare scoala satul Victoria (acoperis, geamuri, usi termopan)
 • Reabilitare sistem de apa potabila – forat put si aductiune Malcoci – Nufaru(pt.sat Victoria)
 • Comuna dispune de doua puturi care alimenteaza locuitorii cu 107m3 /apa potabila
 • Alimentare cu energie electrica – Lotizare 1 Malcoci
 • Reabilitare strazi :Malcoci, Nufaru, Ilganii de Jos, Victoria – pietruire
 • Vopsit turle – biserica din satul Victoria
 • Achizitionare – buldoexcavator , vitanje
 • Reabilitare canalizare Nufaru (mostenita intr-o situatie deplorabila)
 • Decolmatare canal ape pluviale satul Malcoci

Proiecte in curs de derulare

 • Extindere alimentare energie electrica satul Ilganii de Jos.
 • Pod satul Nufaru – intersectia strazilor Turnului, Aurel Vlaicu, Unirii.
 • Asfaltare drum satul Malcoci si satul Nufaru – 7 km
 • Mica infrastructura comuna Nufaru 
     – asfaltare drum – trecere bac comuna Nufaru
     – asfaltare satul Malcoci, curte camin cultural si biserica ortodoxa
 • Reabilitare 1,2 km dig satul Ilganii de jos- zona ,,Zaton”
 • Lotizare 2 Malcoci – 94 loturi de casa cu suprafata de 500 mp cu titlu gratuit

Perspectiva

 • Construirea unui nou camin cultural in loc. Nufaru cu amplasamentul  langa complexul Steaua Apelor
 • Reabilitare gradinita satul Malcoci
 • Reabilitare sau construire dispensar nou in localitatea Nufaru
 • Construirea unui rezervor de apa de minim 200m3
 • Asflatare drumuri satesti : Malcoci, Nufaru, Ilganii de Jos, Victoria
 • Indiguire  satul Ilganii de Jos, zona “Mila 102,,
 • Impadurire 70 ha pasune in zona “Podul lui Beiu,,
 • Decolmatat canal ape pluviale in satul Malcoci  -anul 2015
 • Reabilitare biserica catolica din satul Malcoci