PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Economie

Societatea civilă, ONG-uri

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Laguna Razim- Delta Dunarii”

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Laguna Razim- Delta Dunarii” este persoana juridica de drept privat si utilitate publica, fara scop patrimonial, organizaţie independenta, nonguvernamentala, apolitica si non profit, a fost infiintata in 09.12.2008, cu respectarea dispozitiilor Legii 215/2001, OG 26/2000 si Legii nr. 339/2007. ADI „Laguna Razim- Delta Dunarii” a fost inscrisa in Registrul special la pozitia nr. 17/09.12.2008, are sediul in comuna Nufaru, judetul Tulcea si are CUI nr. 24843257.
Conform actului constitutiv si statutului, are drept activităţi principale urmatoarele:
   a) întocmirea de studii, realizarea şi implementarea de proiecte în domenii prioritare şi de interes comun, la nivelul judetului Tulcea, pentru: îmbunătătirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilităti publice, socială, educatională etc; îmbunătătirea sistemului integrat pentru situatii de urgentă prin achizitionarea în comun a echipamentelor pentru interventii în situatii de urgentă şi furnizarea în comun a serviciului public de interventie în situatii de urgentă;sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local şi zonal;sprijinirea dezvoltării durabile a comunelor; îmbunătătirea infrastructurii de transport local;sprijinirea cercetării, inovării tehnologice şi crearea societătii informationale; creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane, a serviciilor sociale si a calitatii vietii; îmbunătătirea infrastructurii serviciilor de sănătate şi a infrastructurii sociale, educationale;dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;implicarea cetatenilor in actul de decizie;protejarea, promovarea si sustinerea dezvoltarii patrimoniului natural, istoric, arheologic si cultural.
   b) culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilitătilor de finantare a acestora din domeniile de interes comun, precum şi sistematizarea lor în conceptia dezvoltării zonale şi a sustinerii initiativei locale;
   c) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finantarea unor proiecte comune de investitii;
   d) creşterea şanselor de absorbtie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile zonale.