PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Descriere

Social Cultural

Aspecte sociale şi culturale din Comuna Nufăru

Din punct de vedere demografic se înregistrează spor natural în comuna Nufăru. Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul recensământ, realizat în martie 2002, în teritoriul administrativ al comunei Nufăru se înregistrau 2.399 locuitori, adica 0,98% din populatia stabila a judetului Tulcea. Împărţirea populaţiei pe vârste se prezintă astfel: a. 0-19 ani: 530; b. 19-45 ani: 849; c. 45-65 ani: 608; d. >65: 412. 

   Structura populaţiei pe naţionalităţi: români, ruşi-lipoveni, ucra¬ineni, bulgari, germani. Populaţia peste 18 ani este în număr de 2.035 locuitori, asftel: Nufăru- 918 locuitori, Malcoci- 849 locuitori, Victoria- 158 locuitori şi Ilganii de Jos- 110 locuitori. Densitatea locuitorilor este de 45,55 loc/ km2.

Ocuparea populaţiei

   Populaţia activă în comuna Nufăru în număr de 500 locuitori este foarte scăzută raportat la populaţia inactivă reprezentată de pensionari, 1030 locuitori, şi beneficiari de asistenţă socială,13 persoane.
Priorităţile comunei din punct de vedere al resurselor umane sunt atragerea de investiţii pentru a crea locuri de muncă şi dezvoltarea antreprenorială a locuitorilor localităţii. Iniţiative ale Primăriei referitor la recalificarea forţei de muncă a existat una singură în 2007, Bursa locurilor de muncă 2007, coordonată de A.J.O.F.M. Tulcea.
   Problemele sociale cele mai acute în comună sunt sărăcia şi slaba calificare a forţei de muncă. La nivelul anului 2009 în comună erau 119 salariaţi şi 20 şomeri.