PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Servicii

Serviciul apă-canalizare

Înfiinţarea si organizarea serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare al comunei Nufăru, judetul Tulcea

Art.3^3 -Se aprobă încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si canalizare, cu S.C. ,,UTILITĂȚI PUBLICE NUFĂRU” S.R.L., pe o perioadă de 10 ani. Contractul de delegare va fi semnat în numele şi pe seama Consiliului Local Nufăru de către domnul Dănilă Ion, primarul comunei Nufăru

 

Click pentru a descarca documentul

CONDIŢII DE CALITATE Şl LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Presiunea apei asigurata la ultimul nivel al condominiului este de                 (se trece valoarea
presiunii ce trebuie asigurata), la un consum de apa instantaneu de……………… (se trece consumul de
apa instantaneu, considerând factorul de simultaneitate din normele de proiectare).
Debitul de apa minim asigurat este de…………. l/s şi de………. mc/zi.
Gradul de asigurare în furnizare a alimentarii cu apa este de …. %/luna.
Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de …. %/luna.
Cantitatea de apa meteorica preluată la canalizare lunar se calculează cu relaţia…………………………. 
Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare pentru care se încheie contractul este data de Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006