Educatie

Şcoala şi elevii

H O T A R A R E A Nr.11 privind aprobarea organizării retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufăru, judetul Tulcea 2013 - 2014

Art.1 – Se aprobă  organizărea retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufăru, judetul Tulcea pentru anul scolar 2013 – 2014, asfel:

  1. a) Scoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” din localitatea  Nufăru,județul Tulcea, unitate de invățământ cu personalitate juridică  cu nivelurile de  invățământ preșcolar, primar si gimnazial.
  2. b) Scola Primară ,,ION CREANGĂ “ din localitatea Malcoci,judeúl Tulcea, unitatea fără personalitate juridică cu nivelurile de  invățământ preșcolar si primar.