PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Descriere

Relief, Climă, Faună

Caracteristici ale zonei în care este amplasată comuna Nufaru

Relief

 Relieful este format din dealuri joase, aparţinând unităţii morfologice a Dealurilor Tulcei, cu altitudini care nu depăşesc 100 m, dealuri care iau contact cu lunca Dunării sub forma unor pereţi abrupţi de loess sau de roci mai dure. Satul Nufaru are o vatră de tip adunat, cu o textură haotică, iar Malcoci are o vatră de tip adunat, cu formă neregulată şi textură ordonată.

 

Clima

Sub raport climatic, în comună se înregistrează o climă temperat-continentală cu veri fierbinţi şi precipitaţii slabe şi ierni nu foarte reci dar cu viscole puternice. Temperatura medie anuală este de 11°C iar cantitatea medie de precipitaţii este de 400 mm/mp anual. 

Fauna

  În satul Nufăru, pe un pinten stâncos care domină un meandru al braţului Sfântu Gheorghe, printre ruinele cetăţii Proslaviţa, se dezvoltă câteva asociaţii de stepă (Agropyro cristati – Kochietum prostatae, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae). Aceleaşi forme de relief şi vegetaţie apar între Nufăru, Victoria şi Beştepe, de unde se deschide panorama stufărişurilor limitrofe braţului Sfântu Gheorghe, pe care se distinge o insulă cu zăvoaie de salcie. 
   Iubitorii de birdwatching pot admira avifauna de aici, în special cea acvatică, mai deosebite fiind speciile de păsări limicole: ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), piciorongul (Himantopus himantopus), becaţina comună (Gallinago gallinago), sitarul de mal (Limosa limosa), fluierarul cu picioare roşii (Tringa totanus). Între localităţile Malcoci şi Nufăru, la sud de drum, terasa loessoidă formează versanţi abrupţi brăzdaţi de ravene dese ce adăpostesc specii de păsări care cuibăresc în galerii săpate în loess: prigoria (Merops apiaster), dumbrăveanca (Coracias garrulus), lăstunul de mal (Riparia riparia), cucuveaua (Athene noctua), vânturelul roşu (Falco tinnunculus).