Transparenta decizionala

Anunţuri Şedinţe Publice

Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

Anexa 4 Formular-tip cerere de informaţii de interes public - Cerere tip Legea 544

Anexa 6 Reclamatie administrativa - Cerere tip Legea 544

Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională