PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Transparenta decizionala

Procese Verbale Şedinţe Publice

Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională