Sanatate

Medicul de familie

Cabinet Medical Individual Doctor Arseni Gabriel

 Dotarea sanitara este reprezentata printr-un cabinet medical individual, condus de dr. Arseni Gabriel si este subordonat Casei Judetene de Asigurari de Sanatate si o farmacie care functioneaza in incinta dispensarului din satul Nufaru. Programul de functionare al cabinetului medical este de luni, miercuri si vineri in satul Nufaru si marti si joi in satul Malcoci.

H O T Ã R Â R E A Nr. 7 a consiliului local Nufaru, judetul Tulcea

privind inchirierea prin licitatie publica a unei parti in suprafață de 23,05 mp din imobilul ,, Centrul cultural administrativ social” ce apartine domeniul public al comunei Nufăru, judetul Tulcea cu destinațía de ,,Cabinet stomatologic ‘’