PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Economie

Instituţii publice, Servicii locale

RECL contribuie nemijlocit la dezvoltarea mediului educational si a conditiilor de învatare

In localitati functioneaza institutiile de invatamant, dispensarul medical/ punctele medicale si agentii postale.
   In localitatea Nufaru functioneaza Serviciul “Reţeaua Electronică a Comunităţii Locale Nufăru” (RECL)– serviciu în cadrul Primăriei Nufăru înfiinţa prin Proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere” 2007 – 2010 – finanţat de Banca Mondiala  şi Guvernul României.
Proiectul cuprinde urmatoarele componente:
   1. Extinderea accesului la tehnologiile TIC si îmbunatatirea cunostintelor de utilizare a calculatorului prin dezvoltarea a aproximativ 200 de retele virtuale locale conectate la Internet de banda larga servind ca „centre de cunoastere”, furnizare de informatii, servicii si comunicare catre cetateni, administratia publica locala si mediul de afaceri si prin dotarea scolilor cu mijloace didactice si echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educationale, echipamente multimedia) ca si conectarea acestor scoli la Internet si la Reteaua Electronica a Comunitatilor Locale (RECL), contribuie nemijlocit la dezvoltarea mediului educational si a conditiilor de învatare.
Reteaua Electronica a comunitatii locale Nufaru
   2. Dezvoltarea si promovarea serviciilor de e-government prin introducerea unui sistem eficient, on-line,  de comunicare între utilizator si diferite institutii implicate în procesul de înregistrare, operare si arhivare a întreprinzatorilor particulari locali si infiintarea ghiseului unic de servicii comunitare. 
   3. Promovarea comertului electronic si acordarea de asistenta financiara si tehnica pentru adoptarea solutiilor inovative  în IMM-uri. Acest mecanism ofera sprijin întreprinzatorilor sau grupurilor de întreprinzatori particulari în efortul acestora de adoptare a solutiilor inovatoare tip e-business cu scopul de a îmbunatati competitivitatea acestora pe pietele nationale si internationale.

Centru Cultural Administrativ Social

Centru Cultural Administrativ Social – sat Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea

   Răspunzând nevoii cetățenilor de a avea un spațiu modern cu funcțiuni multiple, în locul fostului Cămin Cultural, s-a ridicat un nou centru cultural care cuprinde ca utilități: o sală de festivități de 156 de locuri, bibliotecă, club, cabinet medical, farmacie, birou de poliție, birou de impozite și taxe, încălzire termică cu GPL.