Economie

Infrastructura locala

   

   Drumuri– Distanţa Tulcea-Nufăru este de 12 km. Comuna Nufăru este conectată prin DJ 222C de municipiul Tulcea. Situaţia mijloacelor de legătură ale comunei cu celelalte localităţi este satisfăcătoare. Drumul comunal aflat în administrarea Consiliului Local est de 33 km şi a fost reabilitat (nivelat, pietruit) în proporţie de 80%. Există un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea şi asfaltarea drumurilor. Recent s-au realizat o serie de lucrări de modernizare a drumului care străbate localitatea şi de regularizare a văii pârâului care-l traversează, acesta producând numeroase pagube, în urma ploilor torenţiale de vară, când apele ieşite din matcă produceau inundaţii, întrerupând circulaţia. 
   Deşeuri– Comuna nu are un sistem integrat de management al deşeurilor deşi există un proiect pentru această activitate. În prezent Primăria dispune de 4 platforme pentru gestionarea deşeurilor şi are un contract cu două agenţii pentru gestionarea deşeurilor metalice. 
  Apă şi canal– Satele Nufăru şi Malcoci au sisteme de canalizare recent finalizate, dar Ilganii de Jos si Victoria nu au sistem de canalizare. Sistemul de alimentare cu apă potabila exista in toate cele patru sate (dar vara se simte nevoia de debit mai puternic – exista studiu de fezabilitate pentru extindere sistem alimentare cu apa potabila). 
  Comunicaţii– Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, internet. Majoriatea populaţiei, aprox. 90% beneficiază de telefonie mobilă şi de televiziune prin cablu; 90 de persoane au acces la internet.