PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Economie

Industria şi Comerţul

   Sfera comercială a comunei cuprinde un numar de 35 agenti economici profilati pe mai multe domenii de activitate: magazine, depozite de materiale de constructii, baruri şi chioşcuri alimentare. Industria este legata de resursele de subsol ale comunei – aceasta nu este foarte dezvoltata si oricum nu reprezinta un brand local. Treimea nordică a comunei, aflată la nord de braţul Sf. Gheorghe, se suprapune peste aluviunile Deltei Dunării şi conţine substanţe minerale solide nevalorificabile de tipul formaţiunilor mâloase-nisipoase. Celelalte două treimi din suprafaţă, aflate la sud de braţul Sf. Gheorghe, sunt acoperite aproape în totalitate de o pătură de depozite loessoide, cu grosimi de până la 15 m, străpunsă pe suprafeţe restrânse de corpuri cu dimensiuni mici si medii, constituite de obicei din formaţiuni geologice devoniene şi triasice. Devonianul este constituit din gresii, şisturi argiloase, calcare şi silicolite. 
   
Apar sub forma unor mici corpuri, de până la câteva sute de metri lungime, răspândite în jurul localităţii Victoria, îndeosebi în partea sa vestică. Face excepţie ca dimensiuni un corp mai extins, cu lungime de 1,5 km, aflat în sudul localităţii respective. Formaţiunile triasice medii formează corpuri independente mici, cu extindere sub 1 km, aproape în toate zonele comunei, mai puţin în jurul satului Victoria. Resursele fiecăruia sunt mici sau medii dar cumulat, la nivelul întregii comune sunt foarte mari. Corpurile sunt alcătuite din calcare masive, calcare dolomitice şi calcare detritice. In ceea ce priveste exploatările de substanţe minerale solide din cele 4 localităţi ale comunei, doar în Malcoci se cunosc activităţi de exploatare a substanţelor minerale solide. Astfel, în vatra satului s-a extras un calcar deschis la culoare, prezent în alternanţă cu şisturi calcaroase, care s-a folosit pentru diferite construcţii locale şi la fabricarea varului. În cariera Dervent-Tepe, la 9 km de Tulcea, pe şoseaua spre Mahmudia, s-a exploatat o gresie alb-roşiatică, cu granulaţie de la fină la grosieră, compusă din granule de cuarţ si feldspat. S-a întrebuinţat ca piatră spartă pentru întreţinerea drumurilor şi secundar ca material pentru realizarea construcţiilor. De asemenea in satul Ilganii de Jos functioneaza si o societate de exploatare de stuf, cu un numar de 50 de angajati, care recolteaza si exporta stuful in strainatate necesar pentru izolatii si invelitori acoperis.