Transparenta decizionala

Hotarâri ale Consiliului Local

Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională