Strategia de dezvoltare

Factorii de interes

Prin factor interesat a fost definit orice organizatie, institutie sau grup care au interes in realizarea si aprobarea strategiei de dezvoltare, adica este influientat /afectat sau poate influienta/afecta realizarea / implementarea strategiei respective.

Factorul de interes

Care sunt aşteptările factorului de decizie

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de decizie

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt îndeplinite

În ce mod ne influenţează factorul de decizie

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie analizat

Importanţa lui pentru succesul proiectului
puţin – 1
important – 2
f import. – 3

AUTORITATI PUBLICE LOCALE

– Realizarea planului de dezvoltare strategică
– Promovarea imaginii instituţiei pe care o reprezintă
– Dezvoltarea durabilă a localităţii

– Respectarea întocmai a strategiei elaborate, oferirea de informaţii periodice despre stadiul acţiunii
– Implicare activă

– Nu va participa din punct de vedere financiar

– In mod esenţial. Fără contribuţia financiară / materială a acestuia nu se pot îndeplini obiectivele

– Transparenţă
– Susţinere materială / financiară
– Cooperare

3

AGENŢI ECONOMICI

– Promovarea imaginii firmei 
– Accesarea de fonduri, finanţări, dezvoltare şi prosperitate

– Informări despre proiecte, programe de finanţare
– Cooperare în realizarea proiectelor
– Publicitate

– Nu va participa din punct de vedere financiar
– Nu se va implica ; va pune în pericol realizarea unuia / mai multor proiecte

– Contribuţia financiară a acestora influenţează amploarea acţiunilor

– Cooperare

2

ORGANIZAŢII NON GUVERNAMENTALE
(ONG)

– Promovarea obiectivelor acestora

– Armonizare interese ONG / comunitate

– Neimplicare în accesarea unor finanţări specifice 
– Riscul nerealizării impactului dorit asupra unor grupuri ţintă specifice

– Indirect

– O buna colaborare

2

BISERICA

– O buna convieţuire a oamenilor

– Competenţă prin activităţile desfăşurate 
– Implicare activă.

– Nu ne va ajuta in dezvoltarea spiritului civic al cetăţeanului

– La nivelul mentalităţi grupului ţintă

– O buna implicare in viaţa comunităţii

2

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

– Sa promoveze si sa educe tinerii in spiritul competiţiei si al implicării in viata societăţii civile

– Ne facem datoria si ne motivam strategia pe înţelesul lor, putem vorbi de o traducere a evenimentelor , dar mai ales a implicaţiilor pe care acestea le au asupra vieţii tinerilor

– Daca nu reuşim sa cooptam de partea noastră acest factor de decizie atunci e foarte greu sa reuşim o transform are durabila si definitiva.

– In mod esenţial.
– Implicarea acestui factor conduce la  reuşită

– Implicare activa in dezvoltarea imaginii comunei   Conştientizare / implicarea directă a tinerilor – beneficiari direcţi ai dezvoltării durabile

3

MASS – MEDIA

– Sa se realizeze o campanie transparenta, ampla si realista, pe termen lung cu  rezultate cuantificabile

– Ne îndeplinim strategia mediatizând fiecare acţiune pe care o desfăşuram, facem publice planurile strategice si suntem foarte deschişi la toate întrebările pe care mass media ni le adresează (vox populi)

– Riscul unei imagini deformate a procesului de dezvoltare durabilă
– Neimplicare activă a grupurilor ţintă, datorată lipsei comunicării

– In mod esenţial deoarece el este cel care influenţează in modul cel mai sigur si amplu grupul ţintă.

– O colaborare fructuoasă

3

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA

– Dezvoltarea durabilă a zonei

– Ne implicăm, informăm şi ne consultăm cu acest factor de decizie
– Reducerea costurile proprii pentru anumite proiecte

– Întârzieri în realizarea unor proiecte

– Direct

– Acordare de avize, aprobări
– Implicare financiară

3

FURNIZORI DE UTILITĂŢI

– Reducerea costurilor proprii

– Implicare activă

– Calitate slabă a serviciilor

– Interese comune şi complementare

– Punere la dispoziţie de informaţii specifice
Sustenabilitatea proiectelor
– Sprijin în obţinerea de avize / acorduri / autorizaţii

2

ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

– Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

– Comunicare / colaborare / implicare

– Dezinteres datorat creşterea gradului de nemulţumire a membrilor Asociaţiilor de Proprietari

– Direct, esenţial

– Schimbarea în bine a mentalităţii prin participarea activă

2

AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ

– Ocuparea forţei de muncă

– Informare / consultare / participare

– Îngreunarea procesului  de ocupare a forţei de muncă disponibile

– Indirect

– Transparenţă
– Furnizare de informaţii

2

DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI A FAMILIEI

– Extinderea serviciilor sociale

– Promovare proiecte de interes social

– Neimplicare

– Direct

– Sprijin / cooperare

2

CETĂŢENII

– Realizarea planului de dezvoltare strategică
– Dezvoltarea durabilă a comunei

Respectarea întocmai a strategiei elaborate, oferirea de informaţii periodice despre stadiul acţiunii
– Implicare activă

– Nu va participa din punct de vedere financiar

– In mod esenţial
– Implicarea acestui factor conduce la  reuşită

– Implicare activa in dezvoltarea imaginii comunei  
-cooperare 

3