Strategia de dezvoltare

Analiza SWOT

Analza SWOT a comunei Nufăru

       

PUNCTE TARI
– potential turistic datorită apropierii de bratul Sfântu Gheorghe, existenta băltilor si posibilitatea de navigatie, pescuit, turism;
– vestigii arheologice;

 • apropierea de municipiul Tulcea (12 km);

– drumul judetean ce trece prin toate cele trei sate componente ale comunei Nufaru este recent reabilitat;
– transport regulat din comuna pana in oras;
– interesul locuitorilor pentru atragerea investitorilor în vederea creerii de locuri de muncă;
– migratia populatiei spre mediul rural (in ultimii ani);
– interesul autoritătilor locale pentru sprijinirea investitorilor;
–  Exista specialişti pentru scriere proiecte;
–   Cunoasterea ofertelor de proiecte europene;
– zona de un pitoresc aparte, cu o fauna si flora specifică  (flora: asociaţii de stepă; fauna: ciocântorsul, piciorongul, becaţina comună, sitarul de mal, fluierarul cu picioare roşii, prigoria,dumbrăveanca, lăstunul de malcucuveaua , vânturelul roşu);

 • zonă cu potential eolian;
 • resurse pentru dezvoltarea agriculturii;
 • există 4 societati cu profil agricol si o societate cu profil recoltare si export stuf;

– resurse de calcar industrial (explotare exista la Malcoci);
– zona caracterizata toleranta multiconfesionala (ortodocsi, catolici, rusi lipoveni);
– un numar relativ mare de locuitori ;
– existenta unor studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru investitii in infrastructira;
– scoli reabilitate;

 •  conditii satisfacatoare pentru desfasurarea activitatilor în domeniu sănătătii (dotare cu ecograf, EKG, etc)
 • locuri de joaca amenajate;

– Punct farmaceutic;
– sistem de canalizare si statii de epurare la Malcoci si Nufaru;
– Existenta parteneriate eficiente;
– suprafete incluse in Rezervatia Biosferica a Deltei Dunarii -> accesare fonduri;
–    Plan urbanistic general actualizat;

PUNCTE SLABE

 • Drumuri si strazi comunale nemodernizate care reduc posibiltatea de valorificare a potentialului turistic;
 • Populaţia îmbătrânită;
 • Lipsa investitori puternici;
 • Lipsa locurilor de muncă;
 • Lipsă investiţii în sector agricol, iar sistemul de irigatii trebuie reabilitat;

–    Slaba exploatare a resurselor naturale;

 • Drumul judetean nu are prevazute piste pentru biciclisti;
 • Digului de protectie al localitătilor trebuie consolidat;

–    Ponderea mica a industriei;
–    Spatii neadecvate pentru depozitarea si reciclarea deseurilor;   
–   Amplasamentul comunei intr-o zona arheologica- autorizatii de construire si reparatii greu de obtinut;   
–    Resursele financiare ale bugetului local insuficiente pentru dezvoltare;

AMENINTARI
– Migratia fortei de munca calificate spre centrul urban sau alte regiuni 
– Sporul natural negativ
– Riscuri naturale – inundaţiile
– Lipsa de interes a investitorilor

OPORTUNITATI
– Identificarea de surse de finantare pentru proiecte viabile ale comunitatii si care sunt stabilite ca prioritati in mod participativ (extindere si modernizare sistem alimentare cu apa, ecologizare, modernizarea drumurilor comunale, extinderea iluminatului public, etc);
– Posibilitatea stabilirii de consortii/ asocieri la nivel local sau judetean pentru accesare Fonduri structurale;
– Aprobarea unor facilitati fiscale pentru agentii economici care investesc in scopul modernizarii comunei Nufaru;
– Dezvoltarea agroturismului si crearea de locuri de munca;
– Valorificarea potenţialului turistic;
– Dezvoltarea mestesugurilor traditionale;
– Dezvoltare agricultura si a sistemului de irigatii;
– Exploatarea resurselor piscicole şi stuficole;
– Infiintarea de microferme de crestere si ingrasare a animalelor si puncte de valorificare a produselor provenite de la animalele crescute in comuna; 
– Investiţii în energie neconvenţională (eoline, panouri fotovoltaice);
– Investiţii în exploatarea resurselor naturale;
– Realizarea de investitii prin aplicarea principiului „Poluatorul plateste” (dispensar);
– Centru local de informare turistica (proiect cu finantare MDRT);