Economie

Agricultura

În satul Nufăru, activitaţile economice sunt reprezentate de agricultura pe loturi individuale, zootehnie, 11 unitati comerciale, 3 unitati turistice, precum si doua societati cu profil de exploatare a calcarului in asociere cu Consiliul local Nufaru. In satul Malcoci activitatile economice sunt reprezentate de o societate cu profil de exploatare a calcarului in asociere cu Consiliul local Nufaru si 7 unitati cu profil de desfacere a produselor comerciale In satul Victoria activitatile economice sunt reprezentate de 2 unitati comerciale. In satul Ilganii de Jos activitatea economica este reprezentata de SC Stuf Delta Production SRL, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare ,,DELTA DUNARII,, si de 3 unitati turistice. Disfunctionalitatile la nivelul activitatilor economice sunt produse de o slaba reprezentare a unitatilor profilate pe piscicultura, stuficultura, prestari servicii in agricultura si prestari servicii pentru populatie. 
 
Utilizarea terenurilor agricole in mediul rural
 

Teren agricol [ha]/ Tipuri de culturi agricole

arabil

livezi

vii

pasuni

fanete

grau

porumb

cartofi

floarea soarelui

legume

altele

3303

120

140

300

421

1080

180

60

180

75

   Datorita subventiilor APIA, numarul capetelor de animale s-a marit, ceea ce a dus la cresterea si inmultirea lor. Punctele de desfacere a produselor se afla in pietele din orasul Tulcea.
 

Nr. crt.

Localitate (comuna/ sat)

Nr. mediu animale

bovine

porcine

ovine/ caprine

pasari

altele

1.

Comuna Nufaru

132

211

9600

9500