ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2016
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
>>> raport (52) anul 2016
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Nufaru: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Proiect de hotărâre 2013 3 Tincu Gavrilă Secretar 136312560013-03-2013
2 Proiect de hotărâre 2013 3 Tincu Gavrilă Secretar 136312560013-03-2013
3 Proiect de hotărâre 2013 3 Tincu Gavrilă Secretar 136312560013-03-2013
4 Proiect de hotărâre 2013 3 Tincu Gavrilă Secretar 136312560013-03-2013
5 Proiect de hotărâre 2013 3 Tincu Gavrilă Secretar 136312560013-03-2013
6 Proiect de hotărâre 2013 3 Tincu Gavrilă Secretar 136312560013-03-2013
7 Proiect de hotărâre 2013 3 Tincu Gavrilă Secretar 136312560013-03-2013
8 Proiect de hotărâre 2013 3 Tincu Gavrilă Secretar 136312560013-03-2013
9 Proiect de hotarare de modificare a Hotararii nr.52/2013 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136908360021-05-2013
10 proiect: Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului, in Comuna Nufaru, judetul Tulcea 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138351600004-11-2013
11 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care beneficiaza de facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata, aprobata prin Legea nr. 96/1997 pentru trimestrul I pe anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
12 PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2300 mp, situat in intravilanul satului Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea in T27, Cc 336, nr.cadastral 31768 cu destinatia de ” ferma animale” 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
13 P R O I E C T DE H O T Ã R Â R E privind modificarea Hotararii Consiliului Local Nufaru nr.78/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale pe anul 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
14 P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E. privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de stat din comuna Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna decembrie 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate