ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2016
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
>>> raport (52) anul 2016
 

harta site: Transparența Decizională >>> Anunţuri Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Nufaru: Anunţuri Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 D I S P O Z I T I A Nr. 180 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufăru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta ordinară din ziua de 14 august 2013, ora 16:30 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137625480012-08-2013
2 DIS PO ZIT I A Nr. 198 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta ordinara din ziua de 26 septembrie 2013 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137988360023-09-2013
3 DISP0ZITIA Nr. 242 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta ordinara din ziua de 28 noiembrie 2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138498480021-11-2013
4 DISPOZITIA Nr.260 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta ordinarii din ziua de 17 decembrie 2013 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138679920012-12-2013
5 DISPOZITIA Nr.25 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta de in data din ziua de 22 ianuarie 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139034160022-01-2014
6 DISPOZITIA Nr. 52 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta extraordinara din ziua de 07 februarie 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139172400007-02-2014
7 DISPOZITIA Nr.71 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta ordinara din ziua de 11 martie 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
8 DISP0ZITIA Nr. 83 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta de in data din ziua de 13 martie 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139457520012-03-2014
9 DISPOZITIA Nr.89 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta de indata in ziua de 21 martie 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139578480026-03-2014
10 DISPOZITIA Nr. 104 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta ordinara in ziua de 15 aprilie 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139699080009-04-2014
11 DISPOZITIA Nr. 109 privind convocarea Consiliului Local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta de indata in ziua de 5 mai 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139923720005-05-2014
12 DIS PO ZIT I A Nr. 122 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta ordinara din ziua de 17 mai 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140018760016-05-2014
13 DISPOZITIA NR 131 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in sedinta ordinara in ziua de 30 mai 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140113800027-05-2014
14 DISPOZITIA Nr.192 privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tu1cea pentru intrunire in sedinta de indata din ziua de 04 august 2014, ora 16:30 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140735880007-08-2014
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate