ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

harta site: Servicii >>> Serviciul apă-canalizare

  Serviciul apă-canalizare Serviciul colectare - curatenie  

 

Înfiinţarea si organizarea serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare al comunei Nufăru, judetul Tulcea       

...Art.3^3 -Se aprobă încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si canalizare, cu S.C. ,,UTILITĂȚI PUBLICE NUFĂRU” S.R.L., pe o perioadă de 10 ani. Contractul de delegare va fi semnat în numele şi pe seama Consiliului Local Nufăru de către domnul Dănilă Ion, primarul comunei Nufăru >>> mai mult


CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APă SI CANALIZARE A COMUNEI NUFăRU, JUDETUL TULCEA în temeiul art.311 din Legea nr.51/2006


CONDIŢII DE CALITATE Şl LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Presiunea apei asigurata la ultimul nivel al condominiului este de                 (se trece valoarea
presiunii ce trebuie asigurata), la un consum de apa instantaneu de.................. (se trece consumul de
apa instantaneu, considerând factorul de simultaneitate din normele de proiectare).
Debitul de apa minim asigurat este de............. l/s şi de.......... mc/zi.
Gradul de asigurare în furnizare a alimentarii cu apa este de .... %/luna.
Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de .... %/luna.
Cantitatea de apa meteorica preluată la canalizare lunar se calculează cu relaţia...............................
Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare pentru care se încheie contractul este:

Nr. crt

Indicativul actului normativ sau tehnic

Denumirea actului normativ sau tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apele uzate acceptate la deversarea înreţelele publice a apelor uzate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime :.....

Anexa nr. 5 la H.C.L. privind "aprobarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare al comunei NUFĂRU, caietului de sarcini şi a contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare"
p1-  admin, 09-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate