ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

harta site: Educaţie >>> Şcoala şi elevii

  Şcoala şi elevii  

 

H O T A R A R E A Nr.11 privind aprobarea organizării retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufăru, judetul Tulcea    

pentru anul scolar 2013 - 2014       

Art.1 - Se aprobă  organizărea retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufăru, judetul Tulcea pentru anul scolar 2013 - 2014, asfel:

          a) Scoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” din localitatea  Nufăru,județul Tulcea, unitate de invățământ cu personalitate juridică  cu nivelurile de  invățământ preșcolar, primar si gimnazial.

          b) Scola Primară ,,ION CREANGĂ “ din localitatea Malcoci,judeúl Tulcea, unitatea fără personalitate juridică cu nivelurile de  invățământ preșcolar si primar.p1-  admin, 09-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate