ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

harta site: Economie >>> Investitii

  Investitii Infrastructura Industria şi comerţul Mediul de afaceri Instituţii publice, Servicii locale Societatea civilă, ONG-uri Agricultura  

       Situatii Investitii Locale  ultima actualizare:Secretar, 19-11-2012

Nr
Crt
Investitie Stadiu Valoare Sursa Termen Observatii
1 Centru local de informare turistica in com. Nufaru si proximitati; dezvoltare si marketing turistic SF 1.007.648 MDRT - depus solicitare 2012 - prioritara
2 Electrificare lotizare Ilganii de Jos SF 180.687 Program electrificare 2007-2009 - depus solicitare in 2009 - Prioritara
3 Electrificare lotizare Malcoci SF 390.251 Program electrificare 2007-2009 - depus solicitare in 2009 - Investitiein curs de realizare cu finantare din bugetul local
4 imbunatatirea retelei de drumuri de interes local-Nufaru, Malcoci, Victoria, Ilganii de Jos SF 28.280.530 PNDI - depus proiect in 2011 - prioritara
5 impadurirea terenurilor degradate P.A. Podul lui Beiu SF 3.383.375 Fondul de mediu - depus proiect in 19.08.2011 (nr.inreg. Primaria Nufaru 3449/18.08.2011) - prioritara
6 Lucrari de aparare impotriva inundatiilor, consolidarea malurilor Dunarii in loc. Nufaru si Ilganii de Jos SF 10.144.750 Programul National a Infrastructurii Rurale si Urbane - prioritara
7 Modernizare si reabilitare Gradinita Malcoci Documentatie in curs de elaborare 400.000 Programul National a Infrastructurii Rurale si Urbane prioritara
8 Modernizare si reabilitare Scoala cu clsle I-IV Victoria Documentatie in curs de elaborare 300.000 Programul National a Infrastructurii Rurale si Urbane Prioritara
9 Realizarea sistemului de canalizare in satul Victoria si extinderea retelei de alimentare cu apa SF 5.117.603 - - Prioritara
10 Sistem de canalizare si epurare in loc. Victoria SF 3.671.320 - - Nefiind prioritara,inclusa in investitia de la nr.crt.7
11 Sistem integrat de gestionare deseuri SF 1.082.090 - - renuntare,asocire cu Consiliul judetean Tulcea
12 Suplimentare si dotare sistem alimentare cu apa com. Nufaru SF+PT+DDE 1.381.562 PNDI - depus proiect in 2011 - prioritara


 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate