ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

harta site: Descriere >>> Relief, Climă, Faună

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Caracteristici ale zonei în care este amplasată comuna Nufaru    

Relief       

   Relieful este format din dealuri joase, aparţinând unităţii morfologice a Dealurilor Tulcei, cu altitudini care nu depăşesc 100 m, dealuri care iau contact cu lunca Dunării sub forma unor pereţi abrupţi de loess sau de roci mai dure. Satul Nufaru are o vatră de tip adunat, cu o textură haotică, iar Malcoci are o vatră de tip adunat, cu formă neregulată şi textură ordonată.


Comuna Nufăru - poarta de intrare în Delta Dunării


p1-  admin, 19-03-2012   


    

Clima          Sub raport climatic, în comună se înregistrează o climă temperat-continentală cu veri fierbinţi şi precipitaţii slabe şi ierni nu foarte reci dar cu viscole puternice. Temperatura medie anuală este de 11°C iar cantitatea medie de precipitaţii este de 400 mm/mp anual.

p2-  admin, 19-03-2012   


    

Fauna şi flora       
   În satul Nufăru, pe un pinten stâncos care domină un meandru al braţului Sfântu Gheorghe, printre ruinele cetăţii Proslaviţa, se dezvoltă câteva asociaţii de stepă (Agropyro cristati - Kochietum prostatae, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae). Aceleaşi forme de relief şi vegetaţie apar între Nufăru, Victoria şi Beştepe, de unde se deschide panorama stufărişurilor limitrofe braţului Sfântu Gheorghe, pe care se distinge o insulă cu zăvoaie de salcie. 
   Iubitorii de birdwatching pot admira avifauna de aici, în special cea acvatică, mai deosebite fiind speciile de păsări limicole: ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), piciorongul (Himantopus himantopus), becaţina comună (Gallinago gallinago), sitarul de mal (Limosa limosa), fluierarul cu picioare roşii (Tringa totanus). Între localităţile Malcoci şi Nufăru, la sud de drum, terasa loessoidă formează versanţi abrupţi brăzdaţi de ravene dese ce adăpostesc specii de păsări care cuibăresc în galerii săpate în loess: prigoria (Merops apiaster), dumbrăveanca (Coracias garrulus), lăstunul de mal (Riparia riparia), cucuveaua (Athene noctua), vânturelul roşu (Falco tinnunculus).


p3-  admin, 19-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate