ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

harta site: Administrație >>> Viceprimar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Viceprimarul Comunei NUFARU, dl SOLOMENCU CIPRIAN IONUT


SOLOMENCU CIPRIAN IONUT, 34 de ani


Profesia de baza: TEHNICIAN AGROMONTAN
Nivelul studiilor: Licenţă
(FACUTATEA DE DREPT SPIRU HARET)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Viceprimar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
Publicate recent:


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 23-04-2018 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 28-06-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 23-04-2018 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 12-07-2018 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 23-01-2019 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 06-07-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 23-01-2019 - Plăţi restante;
 

Viceprimarul Comunei Nufăru    

Factorii atractivi pentru investitori sunt apropierea de Tulcea şi specificul zonei pentru investiţii în turism       

   Sectorul economic activ în prezent în comuna Nufăru este comerţul. Activităţile tradiţionale, agricultura şi creşterea animalelor, sunt în declin. Factorii atractivi pentru investitori sunt apropierea de Tulcea şi specificul zonei pentru investiţii în turism. Cei mai negativi factori pentru comunitate este lipsa de terenuri disponibile pentru agricultură. Această situaţie se datorează faptului că majoritatea terenurilor se constituie în zonă arheologică. 

   Se consideră, totuşi, că mediul de dezvoltare a afacerilor s-a îmbunătăţit în ultimii ani, iar baza economică a înregistrat o creştere lentă. Taxele colectate la bugetul local în ultimul an au fost în proporţie de 84,95 %. Printre proiectele mai importante implementate de investitori pe teritoriul comunei se numără Baza de cazare si agrement "Nufărul" – proiect inițiat de SC FACLA SRL, în valoare totală de 573.900 lei. Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân, resursele naturale din deltă, aşezarea geografică a localităţii.p1-  admin, 02-07-2012   


    

Principalele atribuţii ale viceprimarului în baza legii 215/2001       

   Art. 70 - (1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (l) lit. j), m), p), r), v), x), si y).

   j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
  m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
   p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
  r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
  v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului;
 x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
 y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.p2-  admin, 30-01-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate