ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

harta site: Administrație >>> Secretar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Secretarul Comunei NUFARU, dl MILOSOVICI LUCIAN


MILOSOVICI LUCIAN, 39 de ani


Profesia de baza: JURIST
Nivelul studiilor: Master
(Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazu Bucuresti)


 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
Publicate recent:


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 23-04-2018 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 28-06-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 23-04-2018 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 12-07-2018 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 23-01-2019 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 06-07-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 23-01-2019 - Plăţi restante;
 

Secretarul Comunei Nufăru    

Principalele atribuţii ale secretarului în baza legii 215/2001       

   Art. 85 - (1) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

   a) participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
 b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 c) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
  d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
  e) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;
 f) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;
  g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
  h) asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;
 i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
 j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
  k) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii.

  (2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.

  (3) Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau in sarcinari date de consiliul local sau primar.

   Art. 86 - Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative.p1-  admin, 02-07-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate